Contact Us

 • צוף יואלס, אביתר מטמון, טל סייג, יסמין נוסבאום, עמית סייג, לידיה נפטלייב, אמיתי חיימוביץ', אופק קרפ, מיכאל שטפמן, איראל מאיר, קאי לוינסון, רועי שכטר, נעם יחיאלי
 • ד"ר לוסי אדרעי-אזולאי

תיאור

פרוייקט "כנף אווירואלסטית" A3tb Active Aeroelastic Aircraft Testbed, עוסק בפיתוח, מימוש והדגמת יכולות אוירואלסטיות ובניית מדגים אשר יוכל לשמש כפלטפורמה למחקרים עתידיים בתחום.

המוטיבציה לפרוייקט: השאיפה לכלי טייס יעילים (ארוכי טווח ובעלי צריכת דלק נמוכה) מובילה לתכן קונפיגורציות עם כנפיים בעלות מנת ממדים גדולה ומבני כנף קלי משקל. קונפיגורציות כאלו הן בהכרח גמישות יותר. תכנון מטוסים גמישים יאפשר הורדת משקל, ואפשרות לתכנון בריבוי דרגות חופש, המאפשר תכנון לביצועים אופטימאליים.

הפרוייקט מוגדר לשלוש שנים. תוצר הפרויקט יהיה מל״ט בתצורת כנף מעופפת (flying wing) גמישה במיוחד בעל יכולות של:

 • בקרת צורה ועומסים בטיסה סטטית
 • יכולת דיכוי פרפור ובקרת עומסים דינמיים
 • חישת צורה ותכונות דינמיות באמצעי חישה מתקדמים (סיבים אופטיים)
 • בקרה באמצעים מתקדמים

במהלך השנה הראשונה בוצע תכן ראשוני לפלטפורה בתצורת כנף מעופפת (מטוס ללא זנב) המבוסס על BFF של לוקהיד מרטין, לתצורה זו ישנם מספר אתגרים משמעותיים.

הפיתוח מבוסס על מודלים חישוביים (מבני,  אוירודינמי, אוירואלסטי) ברמות סמך שונות שיאומתו בניסויים. בסוף הפרויקט יהיו בידינו מודלים מפורטים ומכוילים של הדגמים אשר יוכלו לשמש, יחד עם המדגים עצמו, למחקר עתידי בתחום טכנולוגיות אוירואלסטיות.

הישגי השנה הראשונה:

 • תכן מבנה הכנף, המיוצר כולו במדפסת תלת ממד. (איור 3)
 • תכן בקרת טיסה של כנף מעופפת. טיסה ישרה ואופקית ופניה אופקית.
 • התאמת המערכת להפעלה בתנאי שטח (איור 4)
 • תכן מערכת ההנעה והאויוניקה בכלי הטיס.
 • הקמת מודלים מבניים מפורטים (מודל חוזק ומודל דינמי).
 • תכנון לייצור בהדפסה
 • ניסוי הרעדה לגוף חופשי (איור 7)
 • תכן טלמטריה לניטור שקיעות במהלך ההטסה
 • הוכחת עמידה בדרישות קלוב התעופה
 • תכנון ניסויי טיסה והטסה ע" מטיס חוץ (איורים 5-6).

את רגעי השיא של השנה סיכמנו בהטסה במנחת שמרת. בסיום ההטסה בוצע תחקיר על בסיס כל הממצאים המוקלטים והעדויות ונרשמה שורה של מסקנות והמלצות להמשך פעילות בשנה ב.

אנו מבקשים להודות לכל מי שליווה וסייע בהצלחת השגת יעדי הפרוייקט מהפקולטה ומהתעשייה.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית