Contact Us
Space Autonomous Mission for Swarming and Geolocation with Nanosatellites (SAMSON)

Space Autonomous Mission for Swarming and Geolocation with Nanosatellites (SAMSON)

  • ג'ף וולף, דאגלס גולדנברג, אורי לוי, אביב פריאל, לירן כהן, אמיל מרקוביצ'י, אולג גולוד, בוריס לייזרונוק, טל אזרק ומתן לוי
  • מר יעקב הרשקוביץ
Space Autonomous Mission for Swarming and Geolocation with Nanosatellites (SAMSON)

פרויקט SAMSON הינו פרויקט לוויין חדש, המובל ע"י הטכניון ונתמך ע"י רפאל, אלביט מערכות, תע"א ועוד גופים ישראלים רבים העוסקים בתחום החלל. סמסון מיועד לכלול 3 ננו לוויינים, שתוכננו לפי סטנדרט ה-Cubesat. המשימה מתוכננת לשנה אחת לפחות ובעלת 2 מטרות עיקריות:

  • להדגים טיסת מבנה אוטונומית של מספר רב של לוויינים לטווח זמן ארוך
  • הגדרת מיקומם של מקורות אלקטרומגנטים קורנים בעזרת שיטות TDOA ואו FDOA

מטענים יעודיים נוספים עלולים לכלול מנוע מיקרו PPT (Pulsed Plasma Thruster) ומעבד חללי חדש. המשימה מתוכננת להיות משוגרת באמצע 2016. שלושת הלוויינים ישוגרו יחדיו עם אותם אלמנטי מסלול (חצי  ציר גדול, אקסצנטריות וזווית נטיה). הלוויינים יופרדו בתוך המסלול על מנת לייצר מבנה עם מרחקים יחסיים הנעים בין 100 מטר ל-250 ק"מ. לוויין אחד יוגדר כה"מוביל", כשהשניים האחרים יוגדרו כ"עוקבים". העוקבים יבצעו תיקוני מסלול על מנת לפצות על שינוי המרחקים היחסיים בינם לבין הלוויין המוביל. הלוויינים יוכלו לשנות את הגדרת תפקידים בהתאם לפקודות מהקרקע.

פרויקט הסטודנטים עובד במקביל לעבודה הנעשית במכון אשר ומובל ע"י מר. יעקב הרשקוביץ. מר. הרשקוביץ הנחה אותנו מידי שבוע ותמך בנו לקראת הדגמות PDR  ו-CDR  שהתקיימו בסוף כל סמסטר, בהתאמה.

מטרת החלק של הסטודנטים בשנת הלימודים 2014-2015 חולק ל-5 תתי נושאים:

  • אלגוריתם גרר דיפרנציאלי שעסק בשיטת בקרה פאסיבית הנשלטת ע"י שינוי הכוון הלוויין בלבד
  • בלוק לחישוב מקדם הגרר שעסק בפיתוח שיטה מדויקת לחישוב מקדם הגרר של הלוויין בהתחשב בתנאי החלל והמבנה הייחודי של הלוויין
  • סימולציית סביבה ואנליזת הספקים שחקר לעומק את השפעות סביבת החלל על אורך חיי הלוויין, בנוסף לבדיקת ניהול ההספק של הלוויין לכל אורך המשימה
  • סימולציית לוויין שעסק בדימוי התנהגות הלוויין תוך התחשבות בכל הגורמים המשפיעים על תנועת הלוויין

אנליזת מבנה שביצע מחקר מעמיק על המאמצים שחווה הלוויין בשיגור ובמהלך המשימה.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית