Contact Us
תכנית מצוינות גבהים

תכנית מצוינות גבהים

תכנית גבהים החדשה נבנתה עבור סטודנטים מצטיינים בתואר הראשון שישתלבו במחקר ובלימודי תארים גבוהים בפקולטה במסלול ישיר.

מטרת התכנית היא לעודד ולטפח מצוינות, ליצור תשתית לדור העתיד של המהנדסים והחוקרים המבטיחים, ולעודד לימודי המשך לתארים גבוהים.

החל משנת הלימודים השלישית ישתלבו הסטודנטים בתוכנית גבהים החדשה בפרויקטי מחקר בתואר הראשון, בהנחיית אחד מחברי סגל הפקולטה. בסוף אותה השנה, ירשמו הסטודנטים המתאימים לבית הספר לתארים מתקדמים ויתחילו את לימודי המגיסטר במקביל להשלמת התואר הראשון.

הטבות לסטודנטים בתוכנית גבהים החדשה:

  • מלגת שכר לימוד מלאה בשנה השלישית והרביעית ללימודי הסמכה.
  • מלגת מחייה.
  • מלגת משתלמים ומנת מלגה חודשית נוספת במהלך לימודי המוסמכים (עד לארבעה סמסטרים).
  • לממשיכים לדוקטורט – מלגות לשנה נוספת ותמיכה בנסיעה להצגת המחקר בכנס בינ״ל.

תהליך הקבלה

לתוכנית גבהים החדשה יתקבלו סטודנטים אשר עונים לקריטריונים הבאים:

  • מתחילי שנת הלימודים השלישית.
  • שלמדו לפחות את התוכנית המומלצת.
  • בעלי ממוצע מצטבר של 88 ומעלה.

בחירת המצטרפים לתוכנית תעשה על בסיס ציונים וראיון קבלה.

הכירו את המצטיינים שלנו לרשימת המשתתפים בתכנית גבהים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למרכז תכנית גבהים:
ד״ר יובל דגן yuvalda@technion.ac.il

תכנית גבהים החדשה בתמיכת:

* התוכנית מוצעת לסטודנטים שאינם במסלול העתודה האקדמית.

למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית