פרופ' בני נתן זכה בפרס לחדשנות ע"ש הרשל ריץ'.

הפרס ניתן על עבודתו של פרופ' נתן על מנוע רקטי בהודף ג'ל ירוק עם הצתה היפרגולית.

מדובר במנוע רקטי המשתמש בהודף (דלק +מחמצן) בעל הצתה ספונטנית, שאינו רעיל ובעל אנרגטיות ובטיחות גבוהה. ג'לציה של נוזלים פחמימניים מאפשרת הרחפה של חומרים מוצקים בתוך הדלק שנדלקים ספונטנית במגע עם המחמצן (חומרים היפרגוליים). בזמן ההדלקה של מנוע רקטי מוזרקים הדלק הג'לי והמחמצן (מי חמצן לדוגמה) לתא השריפה. בתוך התא יגיבו החלקיקים שבדלק עם המחמצן ויגרמו לבעירה ספונטנית ללא צורך במצת.

המנוע ניתן לבקרה. ניתן להדליק, לכבות ולהדליק שוב את המנוע ולעבוד באופן פעימתי (פולסים). זה יכול להגדיל משמעותית את טווח כלי הטיס המשתמש במנוע ו/או שינוי רצוני של הפעולה. בנוסף, למנוע בטיחות מוגברת. הסכנה לדליפות קטנה משמעותית ביחס למנועים עם הודף נוזלי. כמו כן, ההודף אינו רגיש לחשמל סטטי ועומד בתנאים של תקנות של חומרים רגישים.


Prof. Benny Natan has won the Hershel Rich Innovation Award.