פרס עוזי ומיכל הלוי לחדשנות הנדסית ויישומית לשנת תשע"ח

יום שני, ה-12 ביוני 2018, התקיים בטכניון טקס הענקת פרס עוזי ומיכל הלוי לחדשנות הנדסית ויישומית לשנת תשע"ח. הפרס נוסד לעידוד חדשנות במחקר הנדסי יישומי בטכניון והוא ניתן בגין המצאות, תגליות, פיתוחים או פרסומים אשר להם פוטנציאל להכנסה עבור הממציאים והטכניון. בטקס השנתי נכחו התורמים, נשיא הטכניון, יו"ר דירקטוריון ואורחים רבים נוספים.

ביום שני, ה-12 ליוני, 2018, התקיים טקס הענקת פרס עוזי ומיכל הלוי לחדשנות הנדסית ויישומית לשנת תשע"ח. הפרס נוסד לעידוד חדשנות במחקר הנדסי יישומי בטכניון והוא ניתן בגין המצאות, תגליות, פיתוחים או פרסומים אשר להם פוטנציאל להכנסה עבור הממציאים והטכניון. בטקס השנתי נכחו התורמים, נשיא הטכניון, יו"ר דירקטוריון ואורחים רבים נוספים. הפרס לשנת תשע"ח ניתן לפרופ"מ בני צ'וקורל מהפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל על מחקרו בנושא "מחליפי חום מעוררים ברזוננס אקוסטי".

הפרס לשנת תשע"ח ניתן לפרופ"מ בני צ'וקורל מהפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל על מחקרו בנושא "מחליפי חום מעוררים ברזוננס אקוסטי".

ברכות חמות לבני !


Uzi & Michal Halevy Award for Innovative Applied Engineering 2018