תפריט צד

מועמדים – לימודים לתואר מגיסטר (עם תזה)

מטרת הלימודים לתואר מגיסטר היא להרחיב את ידיעותיו של הסטודנט בשטח האווירונאוטיקה והחלל לדרגה גבוהה מזו שרכש בלימודי הסמכה ולאמנו בשיטות מחקר. מטרה זו מושגת על ידי לימוד מקצועות מתקדמים ברמת תארים מתקדמים, השתתפות בסמינרים מקצועיים ועבודת מחקר או פרויקט באחד משטחי ההתמחות.

רישום:

בעת מילוי טפסי הרישום, על המועמד לציין את השטח בו הוא מעוניין לבצע התמחות. מומלץ כי בעת הרישום יציע המועמד מנחה מסגל הפקולטה בשטח ההתמחות שבחר.
הוועדה לתארים מתקדמים בפקולטה מנחה מתאים למועמד ישראלי אשר לא בחר מנחה, או שהמנחה שבחר לא יוכל להנחותו.
משתלמים בינלאומיים נדרשים להציג הצהרת כוונות יחד עם טפסי הרישום. מומלץ להציג גם תוצאות בחינת TOFEL  או- GRE ומכתב המלצה אחד או יותר. מומלץ ליצור קשר עם חברי סגל בתחום העניין ולמצוא מנחה. הליך הקבלה של מועמדים שלא מצאו מנחה יתקיים בפקולטה פעמיים בשנה (ינואר לסמסטר חורף שלאחריו וספטמבר לסמסטר אביב שלאחריו) הפקולטה תפרסם את נתוני המועמדים בין חברי הסגל ותנסה לסייע במציאת מנחה עבורם.

המועמדים שלא נמצא להם מנחה יוכלו להתחיל את לימודיהם במסלול 'עם תזה' באישור הוועדה לתארים מתקדמים בלבד. בנוסף הם יידרשו לעמוד בדרישה למצוא מנחה בתוך שלושה חודשים ולהגיש נושא מחקר בתוך ששה  חודשים מתחילת השתלמותם. מועמדים שהוועדה לא תאשר את לימודיהם במסלול 'עם תזה', יוכלו להתחיל ללמוד במסלול ללא תזה וללא מלגות. סטודנט במסלול ׳ללא תזה׳ יוכל לעבור למסלול ׳עם תזה׳ לאחר שצבר 12 נק״ז בממוצע גדול מ- 85, מצא מנחה והגיש נושא מחקר.

בכל מקרה, המנחה ימונה כמנחה ארעי ובהמשך ימונה מנחה קבוע. משתלם המקבל מלגה יידרש להגיש תוך 3 חודשים מתחילת ההשתלמות, הצעת מחקר יחד עם המנחה הקבוע (ראה רשימת מנחים ותחומי מחקר).

במסגרת הלימודים לתואר מגיסטר ניתן לבחור באחד הנתיבים הבאים:

* “מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל”Master of Science in Aerospace Engineering
(למשתלמים שקיבלו תואר ראשון בהנדסת אוירונוטיקה וחלל או עברו השלמות מתאימות).

* “מגיסטר למדעים” – Master of Science
(למשתלמים אשר התואר הראשון שלהם אינו בהנדסת אוירונוטיקה וחלל אלא בתחום הנדסי אחר, ואינם נדרשים להשלים את החסר לתואר הראשון בהנדסת אוירונוטיקה וחלל).

לבוגרי פקולטות אחרות: סטודנט בעל תואר ראשון מפקולטה להנדסה השונה מהנדסת אוירונוטיקה וחלל, המעוניין לקבל תואר “מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל” יחויב להשלים לפחות 20 נקודות, הכוללות את המקצועות המפורטים כאן.

דרישות השלמה לבוגרי תואר תלת-שנתי: הוועדה לתארים מתקדמים תחייב השלמות כנדרש (ראה תקנה 23.03 לתקנות ביה”ס לתארים מתקדמים). ההשלמות יקבעו לפי שיקול דעתה של ועדת תארים מתקדמים בפקולטה.

תנאי הקבלה:

התואר המוענק תנאי קבלה השלמות
מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל  

ממוצע ציונים בתואר ראשון 83 לפחות.

הממוצע לדיון בקבלה ללימודים יחושב ללא מקצועות הבחירה החופשית שנלמדו במהלך התואר הראשון.

אם ממוצע הציונים הוא בין 75 ל 83, ניתן להתחיל לימודים במסלול "ללא תזה" לצבור לפחות 12 נקודות בממוצע ציונים של לפחות 85. בנוסף יש למצוא מנחה ויחד איתו להגיש נושא מחקר. משנתמלאו שתי הדרישות  ניתן להגיש בקשה לעבור למסלול "עם תזה".

בעל תואר ראשון מפק' הנדסית אחרת: 20 נקודות לפי הפירוט.

מסטודנט בעל תואר ראשון תלת-שנתי: כ-30 נקודות, ע"פ שיקול הועדה הפקולטית.

מגיסטר למדעים בעל תואר ראשון מפק' הנדסית אחרת: אין דרישה להשלמות. השלמות יכולות להידרש ע"י המנחה.

מסטודנט בעל תואר ראשון תלת-שנתי: השלמות בהיקף של 20 נקודות לפחות, ע"פ שיקול הוועדה. תקנה 23.03.

ניתן להכיר במקצועות שנלמדו במסגרת היחידה ללימודי המשך ולימודי חוץ או באוניברסיטאות אחרות, באישור הוועדה הפקולטית לתארים מתקדמים ובאישור ביה”ס לתארים מתקדמים (ראה תקנה 23 של ביה”ס לתארים מתקדמים).

דרישות הלימוד בנתיבים השונים:

  1. נתיב מחקר:   היקף התואר 42 נק’, מתוכן היקף העבודה 20 נק’ והיקף המקצועות 22 נק’ (כולל 2 נק' בגין אנגלית מורחבת).
  2. נתיב פרויקט: היקף התואר 42 נק’, מתוכן היקף הפרויקט 20 נק’ והיקף המקצועות 22 נק’ (כולל 2 נק' בגין אנגלית מורחבת).
  3. נתיב עבודת גמר: היקף התואר 42 נק’, מתוכן היקף העבודה 12 נק’ והיקף המקצועות 30 נק’ (כולל 2 נק' בגין אנגלית מורחבת).

החל מסמסטר א' (חורף) תשפ"ב כל משתלם לתואר שני (עם תזה) יידרש ללמוד מקצוע מתמטי מהרשימה שנמצאת כאן. יש למלא את הדרישה בתוך שני הסמסטרים הראשונים להשתלמות.

על המשתלמים להשתתף בסמינרים של הפקולטה.

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט

 על המשתלם לעמוד בדרישות הקבלה של הפקולטה ובתנאי ביה”ס לתארים מתקדמים המפורטים בתקנה 24.07 של ביה”ס לתארים מתקדמים ).

ליצירת קשר:
טלפון:  829-3365 (04)
כתובת דוא”ל:  grad@ae.technion.ac.il

Technion – Israel Institute of Technology