עידן צ'אושו

עידן צ'אושו

idan.ceausu@campus.technion.ac.il

אביב-2019/2020

יובל דגן
חקירה נומרית של אינטראקציה בין גלים וחלקיקים בזרימה בעזרת שימוש במשוואת קליין-גורדון

Idan Ceausu