Contact Us
Idan Ceausu

עידן צ'אושו

  • אביב-2019/2020
  • Yuval Dagan
  • חקירה נומרית של אינטראקציה בין גלים וחלקיקים בזרימה בעזרת שימוש במשוואת קליין-גורדון
למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית