Contact Us
סגל

סגל

משה אידן

פרופסור חבר
עוזר דיקן להתאמות חרבות ברזל, הסמכה

ואדים אינדלמן

פרופסור חבר
סגן דיקן להוראה

איאן ג'קובי

פרופסור חבר

דן גבעולי

פרופסור

פיני גורפיל

פרופסור
סגן דיקן

יגאל גלוזמן

מרצה בכיר

פבל גליץ'

מרצה בכיר

יובל דגן

מרצה בכיר

דניאל זלזו

פרופסור חבר
סגן דיקן לתארים מתקדמים

גיל יוסילבסקי

פרופסור
סגן דיקן למחקר

ג'וזף לפקוביץ'

פרופסור חבר

דן מייקלס

פרופסור חבר
מרכז לימודי הסמכה

אבשלום מנלה

פרופסור חבר

אוקסנה סטלנוב

פרופסור חבר

בני צ'וקורל

פרופסור חבר

מיכאל קרפ

מרצה בכיר

טל שימא

פרופסור

ויטלי שפרמן

פרופסור חבר
עוזר דיקן לקשרי חוץ ועידוד מועמדים