Contact Us
רשימת מנחים ותחומי מחקר

רשימת מנחים ותחומי מחקר

שערוך אופטימאלי, היתוך מידע, ובקרה, ויישומיהם למערכות אווירונאוטיקה וחלל. במיוחד: מערכות הנחייה, ניווט, ובקרה (GN&C); מערכות אינטרדיסציפלינאריות, כולל שערוך ובקרה במבנים גמישים, ניטור בריאות מערכות, גילוי וזיהוי תקלות, בקרת זרימה.
ליידי דייויס, 737
שערוך ובקרה של מערכות עם רעשים לא גאוסיים שיטות חדשניות לבקרת תעבורה אווירית בקרה איתנה ומסתגלת עם שימושים במערכות אוירונוטיות
המכון לחקר החלל, 306
המעבדה לניווט אוטונומי וחישת עולם (ANPL) חוקרת תפיסה אוטונומית של רובוטים בין אם כבודדים או בין אם כקבוצות, וכן ניווט ותכנון תחת אי ודאות בהקשרים של רובוטיקה ניידת. המחקר במעבדה הוא מגוון מאד ורב-תחומי, וכולל הן מחקרים תיאורטיים בסיסיים והן…
ליידי דייויס, 738
הנדסת מערכות, הנחיית טילים, שיטות אופטימיזציה, הגנה נגד טילים, תורת הבקרה האופטימאלית, דינמיקה ובקרת טיסה, דינמיקה ובקרת מבנים גמישים.
ליידי דייויס, 655
המחקר שלי מתמקד באווירודינמיקה ואווירואקוסטיקה יישומית. אני שואף להשיג תובנות פיזיקלית חדשות אודות מנגנוני הזרימה האחראים למקורות רעש, לפתח מודלי חיזוי רעש משופרים ולהוביל ליישום פתרונות הפחתת רעש חדשניים בכלי טיס. תחומי מחקר ספציפיים: הקטנת חתימת רעש של מבנה כלי…
Fundamental physics of turbulent boundary layers, in particular the organization of coherent structures and their evolution in non-equilibrium environments; model-based control techniques for turbulent drag reduction; the use of microfluidic technologies for turbulent flow control and diagnostics.
ליידי דייויס, 756
מכניקת המוצקים החישובית, שיטות אלמנטים סופיים, שיטות חישוביות לגלים אקוסטיים ואלסטיים, שילוב שיטות אנליטיות ונומריות, מבני חלל.
ליידי דייויס, 739
הנחיה ובקרה של טילים, מסלולים אופטימליים בחלל, בקרת נחילים בחלל.
אסטרודינמיקה, מערכות חלל מבוזרות, דינמיקה של לוויינים, ניווט נעזר-ראייה.
מכון לחקר החלל, 210
תופעות במכניקת הזורמים המשלבת גישות בין-תחומיות ממערכות דינמיות, עיבוד אותות, כלי ראייה ממוחשבת, ותורת השערוך. מיקוד נוכחי: קוויטציה ודינמיקת בועות, שכבות גבול מעבר וטורבולנטיות, זרימות מנותקות, בקרת זרימה (מידול מערכת מסדר נמוך), זרימות טורבולנטיות רב-פאזית לא איזותרמיות. משרות מחקר פתוחות:…
ליידי דייויס, 740
מטא-חומרים אקוסטיים (כולל חומרים לא ארמיטיים פאסיביים) תכונות מכניות של חומרים מרוכבים מתקדמים במבני אווירונאוטיקה וחלל. התפשטות גלים בחומרים מגנטואלסטיים ואלקטרואלסטיים לא לינאריים מחזוריים. משרות מחקר מוצעות הן לסטודנטים בתארים מתקדמים והן לסטודנטים בתואר ראשון. לחץ כאן לדף המעבדה  
ליידי דייויס, 751
אוירונוטיקה, 111
הנעה רקטית, הנעת מגח ועל-מגח, שרפה, חומרים אנרגטיים, זרימות מגיבות ודו-פאזיות, בעירת מתכות ובורון, מעבר חום ומסה, זרימות בועתיות, הנעה ימית סילונית, הפקה ואחסון של מימן, הפקת אנרגיה חשמלית בתאי דלק.
הנעה רקטית
זרימות מגיבות ובעירת תרסיסים, שיטות נומריות, בטיחות נגד אש.
ליידי דייויס, 510
זרימה חישובית, זרימות מגיבות טורבולנטיות, יציבות זרימה רב-פאזית, אנלוגיות זרימה למכניקת הקוונטים, אינטראקציות בין גלים וחלקיקים. משרות פתוחות
ליידי דייויס, 757
ליידי דייויס, 517
הנדסת מערכות, הנדסת מערכות לווינים, והנעה חשמלית לחלל.
מכון אשר, 307
אנליזת חוזק של מבנים; דינמיקה של מבנים; יציבות סטטית ודינמית של מבנים מרוכבים ומתכתיים; תכן ואנליזה של מבנים מרוכבים; יציבות ותגובה סטטית ודינמית של מבני כלי שייט; שיטות אל-הרס בניסויי מבנים; אנליזה של מבני חלל גמישים גדולים – סטטית ודינמית;…
ליידי דייויס, 516
אוירודינמיקה,  זרימה ביולוגית, הידרודינמיקה, מערכות רובוטיות אוטנומיות, חקר חלל.
ליידי דייויס, 564
מערכות דינמיות ותורת הבקרה מערכות דינמיות מרושתות אופטימיזציה תורת הגרפים
ליידי דייויס, 755
אוירונוטיקה, 107
Interface-driven transport processes in multiphase media Two-fluid flow in porous media, droplet-based microfluidics, micromodel fabrication Dynamic wetting and spreading phenomena, interfacial thermodynamics Wall-bounded flows, convective heat transfer augmentation, impingement jets Turbomachinery aero-thermodynamics, propulsion system integration לחץ כאן למשרות פתוחות לתארים…
ליידי דייוויס 746
אווירודינמיקה של גופים וכנפיים בתנועה לא תמידית; תורות כנף אסימפטוטיות; מכאניקת הטיס; דינמיקת מסוקים; מכאניקת זורמים ותהליכי הסעה; אווירו-הידרו-דינאמיקה של בעלי חיים.
ליידי דייויס, 745
מחקר במנהרת הקשת של הטכניון, בנושא זרימה שגיא-קולית באנתלפיה גבוהה. כולל: דיאגנוסטיקה של פלזמה (ספקטרוסקופיה, אינטרפרומטריה, פיזור), אבלציה של חומרים למערכות הגנה תרמיות, סימולציות נומריות של זרימה באנתלפיה גבוהה.
ליידי דייויס, 653
מחקר ניסויי, תאורטי ונומרי של תהליך המעבר מזרימה למינארית לטורבולנטית, התפתחות ובקרה של מבנים קוהרנטיים בזרימות גזירה, אי-יציבות הידרודינמית ותרמית, זרימות לא תמידיות.
ליידי דייויס, 747
הנעה (מנועי סילון, טורבינות הספק לתעופה), טורבינת גז (מנועים לתעשייה), שריפה במצע מרחף בלחץ גבוה להפעלת טורבינת גז, תהליכי ריסוס של דלק נוזלי, דינמיקה של תרסיסים, בעירה של תרסיסי דלק נוזלי, בעירה עם פליטה נמוכה של תחמוצות חנקן (NOx), מדידות…
ליידי דייויס, 506
Computational Fluid Dynamics (CFD), code and algorithm development. Multi-physics flow solvers and flow simulations. Flow Visualization.
בעירה פנימית: הצתה ודינמיקת הלהבה בזרימות תת-קוליות ועל-קוליות, בעירה בעזרת פלסמה (PAC), קינטיקה כימית של פלסמה ושל דלקים פחמימניים, איפיון של דלקים חליפיים. פיתוח שיטות מדידה: טרמוגרפיה וספקטרוסקופיה באינפרא-אדום, ספקטרוסקופיה של בליעת לייזר מדיודה מתכווננת (TDLAS), פלואורוסנציה מושרית לייזר (LIF),…
ליידי דייויס, 752
שריפה והנעה: מנוע על מגח ומגח עם דלק נוזלי – החזקת להבה בזרימות על ותת קוליות. מנוע לניהוג טילים ולווינים הפולט מסה מרוכזת. הודפים מוצקים. זרימות דו פאזיות מגיבות. דינאמיקה ויציבות בעירה. תחליפיות דלקים בהנעה וייצור אנרגיה.
הנעה רקטית
דינמיקת גזים קלושים: מעבר חום ומסה, זרימות בסקלות קטנות אוירואקוסטיקה: רעש ערבול, אינטראקצית זורם-מבנה
המכון לחקר החלל, 308
טכנולוגיות MEMS MOEMS, חומרים חכמים, מפעילים ובקרת בריאות ליישומים בתעשיית התעופה והחלל. תכנון מידול וייצור של פלטפורמות אוויריות בעלות חתימה נמוכה. בקרת זורמים אקטיבית.  
ליידי דייויס, 650
הנעה ושריפה כולל: הודפים במצב ג'ל, מנועים רקטיים מוצקים, נוזליים (ג'ל) והיברידיים, מנועי מגח סילון, בעירה במשטר על-קולי, הצתה היפרגולית, בעירת בורון ובעירת מתכות בכלל, בליסטיקה פנימית במנועים רקטיים ומנועי מגח. משרות
אוירונוטיקה, 206
אווירואקוסטיקה אווירודינמיקה בלתי תמידית בקרת זרימה  ורעש משרות מוצעות
ליידי דייויס, 758
אינטרקציה בין זורם, מבנה, ומעבר חום בזרימה על קולית אינטרקציה בין זורם ומבנה עם צימוד אקוסטי שיטות מחקר אנליטי וחישובי יציבות של פלטות אלסטיות
ליידי דייויס, 753
יסודות מעבר חום בסיסיים ויישומיים: אינטראקציות תרמו-אקוסטיות, מעבר חום מזוג, בדרת זורם פעילה, ציפוים תרמיים חוסמים. תכן מערכות מדידה: תרמוגרפיה אינפרה-אדום, מדידת טמפרטורה בעזרת גבישים נוזליים, מדידת מהירויות חלקיקים, מדידת מהירות בעזרת חוט להט, פלואורסצנציה מושרת ע"י לייזר. אנליזת חלקי…
ליידי דייויס, 741
Bringing most challenging self-driving projects to students: one of Mobileye’s autonomous vehicles will be dedicated to testing new concepts and algorithms developed during undergraduate projects/ graduate research. This is an opportunity to get hands-on state-of-the-art autonomous public transport technology: control…
ליידי דייויס, 276
המחקר שלי מתמקד בחקירה תאורטית וחישובית של תופעות פיזיקליות בזרימה, בדגש על מעבר לטורבולנציה. מטרתי היא לנסות להסביר תופעות מורכבות תוך שימוש במספר מינימלי של אלמנטים. תחומי העניין במחקרים שלי כוללים אווירודינמיקה, מכניקת זורמים, אי-יציבות זרימה ומעבר לטורבולנציה, בקרת זרימה…
ליידי דייויס 750
 עיסוקים ראשיים:  אווירואלסטיות ודינמיקת מבנים, אינטראקציה עם מערכות בקרה, שיטות תכן
ליידי דייויס, 508
תחומי עניין: אוירואלסטיות חישובית – חקירת תופעות אוירואלסטיות באמצעות מודלים ברמת סמך גבוהה, של אוירודינמיקה חישובית ואלמנטים סופיים. לחץ כאן לפרוייקטי המחקר ומשרות מוצעות במעבדה.
ליידי דייויס, 744
כנפים סובבות, דינמיקה ואוירואלסטיות של להבים, דינמיקה של מסוקים, מכניקת טיס של מסוקים, דינמיקה של טורבינות רוח, מדחפים, דינמיקה ויציבות של מבנים, דינמיקה לא-לינארית.
ליידי דיוויס, 518
השלים את כל תאריו בפקולטה להנדסה אוירונוטית בטכניון. בשנת 1987 הצטרף כחבר סגל, ב-2003 התמנה כפרופסור מן-המניין והוא מחזיק בקתדרה משנת 2004. כיהן כדיקן הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל (2010-2006). יזם את הקמת התוכנית הטכניונית למערכות אוטונומיות ועמד בראשה (2011-2010). כיהן…
ליידי דייויס, 520
תחומי מחקר: הנחיית כלים, במיוחד אוויריים, הפועלים עצמאית או בקבוצה. תחומים ספציפיים: הנחיה אחד-על אחד (הנחיית זווית פגיעה, רדיפה-התחמקות חד ודו צדדיים, הנחיה עם מכשולים) הנחיה שיתופית (רדיפה-התחמקות בבעיית שלושת הגופים, הנחיה N-על-1) הנחיה משולבת עם ציוות משימות, בקרת טיסה…
מכון אשר, 307
תחומי  המחקר שלי מתמקדים בהנחיה, ניווט ובקרה של כלים אוטונומיים באטמוספירה ובחלל. תחומי מחקר ספציפיים כוללים: הנמכה ונחיתה אוטונומיים של חלליות על גופים שמימים עגינה אוטונומית של חלליות התחמקות אופטימלית של חלליות משברים הנחיה, התחמקות ועקיבה שיתופית ואחד על אחד…
מכון אשר חדר 214
תחומי העניין שלי הם הבנה, חיזוי ובקרה של תהליכים פיזיקליים השולטים על יציבות לינארית ולא לינארית של זרימה למינארית בכל טווח מספרי מאך – מזרימות בלתי דחיסות ועד לזרימות שגא-קוליות. בתחילת דרכי האקדמית, הובלתי פיתוחים תיאורטיים וחישוביים בחקר יציבות זורמים…
למידע נוסף
נא למלא את הפרטים

"*" אינדוקטור שדות חובה

שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
**שדות חובה מסומנים בכוכבית